PICKNET

Picknet là một phần mềm ứng dụng, chuyên dụng để tự động hóa công tác xử lý bình sai các mạng lưới trắc địa, địa chính đo góc, cạnh và phương vị.

Phần mềm Picknet có ưu điểm lớn là tốc độ tính toán nhanh, xử lý được các lưới có số điểm lớn (không giới hạn số lượng điểm), hệ thống các bảng biểu kết qủa in ra đúng và đủ các nội dung theo yêu cầu quy phạm quy định.

Picknet cài đặt đơn giản và không đòi hỏi gì về phần cứng, do đó có thể chạy được trên hầu hết các loại máy tính với hệ điều hành Windows.

PICKNET

CÁC TÁC GIẢ

Phó giáo sư, Tiến sỹ
Trần Khánh
Tiến sỹ
Trần Thùy Dương
Tiến sỹ
Nguyễn Thế Công

PICKNET

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

Bình sai lưới độ cao

- Picknet có thể bình sai lưới độ cao theo phương pháp tính phụ thuộc hoặc tự do.

- Xử lý nhiều kiểu lưới khác nhau: công trình, hình học, lượng giác.

Thiết kế lưới độ cao

- Picknet cho phép thiết kế lưới độ cao theo nhiều kiểu lưới khác nhau: công trình, hình học, lượng giác.

- Trọng số được xác định theo khoảng cách hoặc số trạm đo trên các chênh cao thiết kế.

- Độ chính xác được ước tính theo phương pháp bình sai chặt chẽ.

Bình sai lưới mặt bằng

- Picknet bình sai lưới theo phương pháp phụ thuộc hoặc tự do.

- Picknet có thể thực hiện bình sai lưới trên các hệ quy chiếu khác nhau: VN2000, HN1972 hoặc hệ tọa độ Cục bộ.

- Cho phép tùy chỉnh độ cao mặt chiếu cũng như độ rộng múi chiếu.

- Tự động kiểm tra khái lược các điều kiện và phát hiện các sai số thô đến từng góc hoặc cạnh.

Thiết kế lưới mặt bằng

- Picknet ước tính độ chính xác theo phương pháp bình sai chặt chẽ.

- Cho phép thiết kế lưới trực tiếp từ tệp vẽ trên ảnh hoặc trên bản đồ số.

Tính chuyển tọa độ

- Tính chuyển tọa độ trong cùng một hệ quy chiếu.

- Tính chuyển tọa độ giữa các hệ quy chiếu.

- Tính chuyển tọa độ giữa các hệ tọa độ phẳng.

Tính toán biến dạng

- Tính toán độ lún công trình.

- Tính toán độ chuyển dịch ngang công trình.

- Vẽ mặt cắt, biểu đồ thể hiện độ biến dạng công trình.